Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RELOTEC Sp. z o.o.
z siedzibą w Krzęcinie, ul. Działowa 21 NIP.5130248072 Regon: 366134748
adres e-mail: info@relotec.pl (dalej jako „ADO”).
2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie (imię i nazwisko, e-mail, nr. telefonu, dane
firmy) zostały pozyskane od Pani/Pana poprzez wysłanie do nas wiadomości przez
naszą stronę internetową, wiadomości e-mail lub złożenia zamówienia.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– skontaktowania się z Panią/Panem na podstawie udzielonej zgody,
– realizacji zamówienia,
– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
– administrator
– podmioty zewnętrzne współpracujące z administratorem takie jak: księgowość,
prawnik, IT.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
– niezbędny do realizacji odpowiedzi lub kontaktu z Panem/Panią
– realizacji zamówienia
– dochodzenia roszczeń wynikających ze złożenia zamówienia
– oraz innych prawem przewidzianych (w tym przepisy o rachunkowości)
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do
żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo
do przenoszenia danych;
8. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania
przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane
wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
9. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co
pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne
dla uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie drogą e-mail oraz realizację
zamówienia w tym wystawienie dokumentacji księgowej.
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.