Polityka jakości

Firma P.U.H. Relotec S.C. Agnieszka Jankowicz, Adam Jankowicz zajmuje
się utrzymaniem w ruchu i serwisem maszyn.
Naszym celem nadrzędnym jest spełnianie oczekiwań Klientów poprzez świadczenie dobrej
jakości usług utrzymania w ruchu i serwisu maszyn oraz przestrzeganie istotnych wymagań
stron zainteresowanych. Zamierzamy dążyć do realizacji celu poprzez przestrzeganie zasad
zawartych w normie PN-EN ISO 9001:2015, dlatego ustanowiliśmy, wdrożyliśmy i
utrzymujemy system zarządzania jakością.

 

 

Cel nasz realizujemy poprzez:
• stały i bezpośredni kontakt z Klientami,
• dostosowanie działania pod zakład Klienta, specyficzność usług,
• przestrzeganie wymagań, które dotyczą organizacji,
• utrzymywanie odpowiednich kompetencji wśród personelu oraz sprawnego sprzętu
do realizacji naszych usług
• dążenie do doskonalenia naszej organizacji i wdrożonego w niej systemu
zarządzania jakością.
Na podstawie przyjętej polityki zostały określone cele jakościowe. Będą one realizowane i
monitorowane pod względem wykonania.

Pracownicy zostali zapoznani z niniejszą polityką firmy i mają świadomość swojego wpływu
na skuteczną realizację usług świadczonych na rzecz Klientów.
Dążąc do spełnienia oczekiwań zarówno naszych Klientów, jak i dostawców deklarujemy
wolę spełnienia ich wymagań poprzez przeglądanie i ciągłe doskonalenie skuteczności
wdrożonego systemu zarządzania jakością